Pažink save kitaip

  Dalyvauta projektuose:

Panevėžio m. savivaldybėsVisuomenės sveikatos biuras. Paskaita visuomenei  -  "Pyktis. Konfliktų sprendimo būdai".

Panevėžio apsk. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka  - "Pažinkime save III".  Dailės terapijos užsiėmimai Anykščių ir Biržų bibliotekų darbuotojams.

Rokiškio raj.savivaldybės J. Keliuočio biblioteka. Paskaita visuomenei Kavoliškyje "Pyktis. Konfliktų sprendimo būdai".

Sporto klubas "Stimulus". Dailės terapijos taikymas savęs pažinimui. 

Panevėžio m. savivaldybės finansuotas projektas "Nelik vienas"

Panevėžio m. bendruomenių projektas - smurto ir savižudybių prevencija.