Pažink save kitaip

 Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, kiekviename darbo  kolektyve susiformuoja mikroklimatas, tam tikri tarpusavio bendravimo modeliai, komunikavimo stiliai ir pan. Neretas organizacijos vadovas pastebi, kad  vyksta procesai, kurie trukdo siekti įmonės išsikeltų tikslų, kad darbuotojai priešinasi inovacijoms,  krenta darbo efektyvumas, sumažėja kūrybiškumo polėkis ir pan.

Tai aiškus signalas vadovui, kad organizacija subrendo pokyčiams, kuriuos verta patikėti specialistams, turintiems profesines kompetencijas  įmonės veiklos  procesų atnaujinimui.. 

Pagrindinis mūsų, konsultantų,  tikslas  yra padėti  organizacijai ar jos posistemei padidinti esamos padėties  suvokimą bei pasipriešinimus pasikeitimams. Mūsų tikslas nėra “priversti” sistemą ar sistemos darbuotoją  keistis, bet padėti jam pamatyti pasikeitimo poreikį ir galimybes bei valdyti pasikeitimo procesą. Siekiant pasikeitimo, visų pirma reikia pilnai patirti ir įsisąmoninti kas esi ir kas yra, prieš stengiantis būti kuo (dar) nesi, pasiekti to ko (dar) nėra. Mes dirbame naudodami  metodą, kurio esmė yra padėti žmonėms keistis eksperimentiniu būdu. Eksperimentinis būdas reiškia patyrimą, kurį žmogus  sąmoningai išgyvena  kontakto metu ir kurio metu įvyksta pasikeitimas žmogaus viduje bei jo santykiuose su aplinka.

Organizacijų vystymo konsultavimas apima įvairias  sferas, padedant organizacijoms visuose jų vystymosi etapuose nuosekliai įgyvendinti reikiamus  pokyčius:

  • identifikuoti  organizacijos poreikius;
  • įvertinti  esamą organizacijos situaciją;
  • kurti reikiamų strateginių ir operatyvinių pokyčių projektus;
  • valdyti reikiamų  pokyčių įgyvendinimo procesą;
  • įvertinti organizacinių pokyčių rezultatus.

Reikiamus organizacinius pokyčius mes įgyvendiname:

- glaudžiai bendradarbiaudami su kliento sistemos  nariais;

- sistemiškai dirbdami įvairiuose organizacijos socialinės sistemos lygiuose: individualiame, tarpasmeniniame, pogrupiniame, grupiniame/komandiniame ir organizaciniame;

- nuosekliai sujungdami organizacijų vystymo ekspertines žinias su organizacinių pokyčių proceso valdymu.

Kokia organizacijos konsultavimo išliekamoji vertė?

 - pagerėja situacijos vertinimas ir sprendimų priėmimas;
- išauga gebėjimas geriau suvokti suinteresuotų šalių poreikius;
- geriau sprendžiamos konfliktinės situacijos;
- padidėja gebėjimas efektyviau dirbti komandoje;
- padidėja įkvėpimas, kūrybingumas, inovatyvumas;
- didesnis darbingumas ir efektyvesnis darbo laiko valdymas.

Išsamesnę informaciją suteiksime, kai susisieksite nurodytais kontaktais. Tikimės, kad mūsų kontraktas suteiks  abipuse naudą.